Postanowienie Wójta Gminy Stara Kamienica w sprawie przyznania dofinansowania w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 roku.