Ankieta na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Urząd Gminy Stara Kamienica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Stara Kamienica o wypełnienie ankiety o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków lub jego braku i dostarczenie do urzędu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 28 lutego 2023r., osobiście, za pośrednictwem sołtysa lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica bądź na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-paup: ug_stara_kamienica/skrytka

W przypadku niezłożenia ankiety urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Druki zgłoszenia roznoszone będą przez sołtysów wraz z nakazem podatkowym. Można je też pobrać poniżej.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłoczne.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica są:

Lp. Nazwa firmyadrestelefon
1Gminny System Wodociągów i Kanalizacji “Kamienica” Sp. z o.o.Stara Kamienica ul. Rowerowa 1, 58-512 Stara Kamienica75 75 14 516
2Usługi Asenizacyjne Edward RomanJelenia Góra ul. Moniuszki 3/9, 58-506 Jelenia Góra602 301 837,
501 660 687
3ZUOK “IZERY” Sp. z o.o.Lubomierz, ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz75 78 33 160
4Grzegorz MusiałDziwiszów 16 H, 58-508 Dziwiszów75 71 37 121
603 892 095
5Usługi Asenizacyjne Ryszard KowalskiDziwiszów ul. Podgórska 4a, 58-508 Dziwiszów602 723 862
6MPGK Sp. z o.o.Jelenia Góra ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra75 64 20 100,
75 64 20 103,
75 64 20 106
7TOI TOI Polska Sp. z o.o.Warszawa ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa804 204 204
8WC SERWIS Sp. z o.o. spółka komandytowaZabrze ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze801 133 088
9 mToilet Sp. z o.o. Warszawa ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa 800 000 800

Zadbaj o środowisko, nie marnuj papieru i wypełnij ankietę online.