Obrazek domyślny

M T

Konkurs ofert dla NGO’S 2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2020.1057)  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.2020.713) oraz zgodnie z uchwałą Rady…

Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego

Szkolenia dla mieszkańców naszej Gminy, „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne” Rodzaj formyedukacyjnej: szkolenie e-learningowe Termin realizacji: 7.02. – 28.02.2022 r. Terminarz 18.01.- 21.02.2022 r. Rekrutacja 7.02.2022 r. Zamieszczenie I – IV  modułów na stronie www.cdrkursy.edu.pl 7 –…

Konkurs na rymowankę

Szanowni Państwo, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu informuje o inauguracji III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem…