Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych​

Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju. Skorzystaj z wyszukiwarki i zobacz, jak zmienia się Twoja najbliższa okolica dzięki rządowym dotacjom.

RFIL – co to jest?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rządowe wsparcie – w jakiej wysokości?

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone przez algorytm);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku;
  • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu (nabór wniosków zakończył się 28 grudnia 2020 r.);
  • dodatkowa pula 250 mln zł skierowana dla gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.);
  • 1 mld zł skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Dofinansowanie dla Gmin Górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Budowa infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy. Na placu przy ruinach XVIw. zamku-kolebki rodu Schaffgotschów zaplanowano 30 miejsc parkingowych (5 dla osób niepełnosprawnych), plac i stojaki na rowery, w Nowej Kamienicy modernizację drogi łączącej gminę ze Świeradowem Zdrój oraz spinającej ścieżki rowerowe ze Szklarskiej Poręby.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej w Wojcieszycach

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Budowa Remizy Strażackiej