Laboratoria Przyszłości w naszych szkołach!

Laboratoria Przyszłości – nowy program wsparcia dla szkół podstawowych

Wsparcie otrzymały:

  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.CASPARA DAVIDA FRIEDRICHA W KOPAŃCU
  • SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W BARCINKU
  • SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ KAMIENICY

Laboratoria Przyszłości to Program, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały w grudniu 2021r. od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Dzięki Laboratoriom Przyszłości, od 1 września 2022 roku do każdej szkoły podstawowej w Polsce trafi nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań.

Obowiązek udostępniania ich uczniom przez szkoły wejdzie w życie od roku szkolnego 2022/23, ale w ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły będą mogły wybierać także wyposażenie

dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.