PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

Szanowni Państwo,

 
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje związane z realizacją Programu Czyste Powietrze, z którymi należy się zapoznać chcąc skorzystać z dofinansowania.
 

W Urzędzie Gminy Stara Kamienica od 7 czerwca 2021 r. uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrz dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica. Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu: w pon. od godz. 11.00 do 16.00 i w pt. od godz.7.00 do 12.00. Prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: czystepowietrze@starakamienica.pl lub telefonicznie pod numerem 75 75 14 301 w celu umówienia się na konkretną godzinę.  

Nabór prowadzony jest ciągle i mieszkańcy gminy Stara Kamienica na chwilę obecną mogą składać wnioski za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starej Kamienicy jaki i samodzielnie osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Jeleniej Górze przy placu Ratuszowym 31/32.  Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą portalu jak i w wersji papierowej.  Wnioski dla budynków jednorodzinnych będzie można składać do 30.06.2027 r. 
 
Od 15 lipca 2022 r. dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego WYKONAWCY, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. 
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Od 3 stycznia 2023 r. rusza nowa odsłona Programu Czyste Powietrze z nowymi progami dochodowymi i poziomem dotacji dla poszczególnych części programu.
Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmiany w programie wychodzą na przeciw potrzeb Beneficjentów. Zmiany obejmują również możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.  Promowana będzie kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetyczne domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza. 
Nowa odsłona programu dostępna jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
 
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiksa i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

Załącznik nr 1 - ulga termomodernizacyjna

Załącznik nr 2 - podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a - Podwyższony poziom dofinansowania

Sprawdź, czy Twój bank oferuje Kredyt Czyste Powietrze

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze”
prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału
kredytu bankowego:

 1. Alior Bank S.A.
(od 6 lipca 2021 r.)

 2. Bank Ochrony
Środowiska S.A. (od 6 lipca 2021 r.)

 3. BNP Paribas Bank
Polska S.A. (od 27.09.2021 r.)

 4. Credit Agricole
Bank Polska S.A. (od 26.10.2021 r.)

Lista-bankow-na-www-i-dla-wfosigw-aktualizacja-na-dzien-15.12.2022

 ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM BANKU

 – W oddziale
banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt
Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu
„Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.

 

– Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej
umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego
terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
(wfośigw).

 

– Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o
przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony
gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.

 

– W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia
wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w
wfośigw wniosek o jej rozliczenie.

 

– Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji
przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek
Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału
kredytu.