PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Weź dofinansowanie na wymianę starego pieca i ocieplenie domu

Szanowni Państwo,

 
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje związane z realizacją Programu Czyste Powietrze, z którymi należy się zapoznać chcąc skorzystać z dofinansowania.
 

W Urzędzie Gminy Stara Kamienica od 7 czerwca 2021 r. uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu Czyste Powietrz dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica. Punkt czynny jest dwa razy w tygodniu: w pon. od godz. 11.00 do 16.00 i w pt. od godz.7.00 do 12.00. Prosimy osoby zainteresowane o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: czystepowietrze@starakamienica.pl lub telefonicznie pod numerem 786 119 839 w celu umówienia się na konkretną godzinę.  

Nabór prowadzony jest ciągle i mieszkańcy gminy Stara Kamienica na chwilę obecną mogą składać wnioski za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starej Kamienicy jaki i samodzielnie osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Jeleniej Górze przy placu Ratuszowym 31/32.  Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków (dla posiadaczy profilu zaufanego można podpisać wniosek tylko elektronicznie) jak i w wersji papierowej dla osób nie posiadających zaufanego profilu.  Wnioski dla budynków jednorodzinnych będzie można składać do 30.06.2027 r. 

Od 15 lipca 2022 r. dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego WYKONAWCY, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć w tym przypadku umowę z Wykonawcą, na podstawie której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci wybranemu przez Państwa Wykonawcy połowę przyznanej na dany element dotacji w ciągu 14 dni od przyznania dofinansowania, a pozostałą część wypłaci po złożeniu wniosku o płatność i przedstawieniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Od 3 stycznia 2023 r. ruszyła nowa odsłona Programu Czyste Powietrze z nowymi progami dochodowymi i poziomem dotacji dla poszczególnych części programu.
 
Od 1 lipca 2023 r. – Eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) o emisyjności
wyższej niż 20 mg/m3.
 

Poniżej znajdziecie Państwo tabelkę z limitami dochodów na każdy z 3 dostępnych poziomów dotacji. 

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zmiany w programie wychodzą na przeciw potrzeb Beneficjentów. Zmiany obejmują również możliwość złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej skorzystali z Programu.  Promowana będzie kompleksowa termomodernizacja, która służy bezpieczeństwu cieplnemu gospodarstw domowych. Aby móc skorzystać z kompleksowej termomodernizacji wymagany jest audyt energetyczny na podstawie którego musi zostać wykonany jeden z zaproponowanych wariantów, na potwierdzenie którego do wniosku o płatność należy załączyć podsumowanie z wykonania audytu do wniosku o płatność w celu rozliczenia otrzymanej dotacji i potwierdzenia osiągniętych efektów.  Efektywne energetyczne domy to mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza. 
 
Nowa odsłona programu dostępna jest na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania
 
Program Czyste Powietrze finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Krajowy Plan Odbudowy wpisuje się w zalecenia Rady UE dla Polski (CSR) oraz Krajowy Program Reform. Obejmuje reformy i inwestycje, które rozpoczęły się po 1 lutego 2020 r. i zakończą do 31 sierpnia 2026 r.

Pieniądze KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). 

 

 

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

 • okres realizacji
  • wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • rozliczenie wniosku
  • wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
  • bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
 • korekta wniosku:
  • wfośigw: tak
  • bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 r, który wynosi 340 mln zł.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

 • maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
 • maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
 • gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji.

Lista banków, które uruchomiły Kredyt Czyste  Powietrze

 1. Alior Bank (od 6.07.2021 r.)
 2. Bank Ochrony Środowiska(od 6.07.2021 r.)
 3. BNP Paribas Bank Polska(od 27.09.2021 r.)
 4. Credit Agricole Bank Polska (od 26.10.2021 r.)
 5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.(od 16.12.2021 r.)

oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS:

5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej
5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej
5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie
5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy
5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej
5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju
5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku
5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim
5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy
5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej
5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach
5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku
5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach
5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
5.20. Bank Spółdzielczy w Łańcucie
5.21. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim
5.22. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach
5.23. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
5.24. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
5.25. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
5.26. Vistula Bank Spółdzielczy
5.27. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie
5.28. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

 1. SGB-Bank S.A. wraz z Bankami Spółdzielczymi SGB(od 19.01.2022 r.)

6.1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy
6.2. Bank Spółdzielczy w Strzelnie
6.3. Bank Spółdzielczy w Wieleniu
6.4. Bank Spółdzielczy w Radziejowie
6.5. Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim
6.6. Bank Spółdzielczy w Przysusze
6.7 Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
6.8. Bank Spółdzielczy w Lipnie
6.9. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie
6.10. Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim
6.11. Bank Spółdzielczy w Raciążu
6.12. Bank Spółdzielczy w Człuchowie
6.13. Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
6.14. Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
6.15. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
6.16. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
6.17. Bank Spółdzielczy w Kobierzycach
6.18. Bank Spółdzielczy w Ruścu
6.19. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu
7. Santander Consumer Bank S.A.  (od 27.04.2022 r.).