Formularze​

Pobierz dokumenty, wypełnij w domu i prześlij elektronicznie do Urzędu. Mniej papieru – więcej drzew!

Ochrona środowiska

Wniosek dotyczy:

  1. budynków na stale zamieszkałych,
  2. osób fizycznych, które borykają się z czasowym brakiem wody w istniejących ujęciach
  3. osób, którym woda pitna była dowożona przez GSWiK Kamienica
  4. nieruchomości, których ze względów technicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej sieci wodociągowej.

Dotacja nie jest udzielana dla nowo budowanych budynków!!!

 

Podatki lokalne

Informacje dla osób fizycznych

Informacje dla osób prawnych

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy. Informacje: it@starakamienica.pl tel. 786 119 153