Formularze​

Pobierz dokumenty, wypełnij w domu i prześlij elektronicznie do Urzędu. Mniej papieru – więcej drzew!

Ochrona środowiska

 

O dotację na wykonanie studni mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Stara Kamienica którzy:

*nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do zbiorczej sieci wodociągowej,

*ze względu na brak wody w ujęciach indywidualnych korzystali z dowozu wody przez GSWiK

Podatki lokalne

Informacje dla osób fizycznych

 

Informacje dla osób prawnych

 

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy. Informacje: it@starakamienica.pl tel. 786 119 153