Formularze​

Pobierz dokumenty, wypełnij w domu i prześlij elektronicznie do Urzędu. Mniej papieru – więcej drzew!

Ochrona środowiska

Wniosek dotyczy:

 1. budynków na stale zamieszkałych,
 2. osób fizycznych, które borykają się z czasowym brakiem wody w istniejących ujęciach
 3. osób, którym woda pitna była dowożona przez GSWiK Kamienica
 4. nieruchomości, których ze względów technicznych nie ma możliwości podłączyć do zbiorczej sieci wodociągowej.

Dotacja nie jest udzielana dla nowo budowanych budynków!!!

 

WYKAZ PRZEDSIEBIORCÓW POSIADAJACYCH NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA ZEZWOLENIE NA OPRÓZNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcySiedziba i adres przedsiębiorcyNumer identyfikacji podatkowej (NIP)Numer identyfikacyjny REGONzezwolenie wydane na okres
UlicaKod pocztowyMiejscowość
Lp.       
1USŁUGI ASENIZACYJNE Ryszard KowalskiPodgórska 4a58-508Dziwiszów611-133-79-932305264552030-09-01
2USŁUGI ASENIZACYJNE Edward RomanMoniuszki 3/958-506Jelenia Góra611-102-90-622302253302023-09-14
3SIMEKO Sp. z o.o.Karola Miarki 4258-500Jelenia Góra611-24-85-9512311801502021-09-20
4Zakład Utylizacji Odpadów “IZERY” Sp. z o.o.Kargula i Pawlaka 1659-623Lubomierz616-15-10-8210203941472023-06-20
5MPGK Sp. z o.o.Wolności 161/16358-560Jelenia Góra611-020-36-412304155272028-03-27
6GSWiK “Kamienica” Sp. z o.o.Stara Kamienica 149a58-512Stara Kamienica611-271-79-18021550827 
7TOI TOI Sp. z o.o.Płochocińska 2903-044Warszawa118-004-27-840103361462026-06-03
8WC Serwis Sp. z o.o. Sp. kSzybowa 241-808Zabrze648-273-04-082416284822024-04-25
9Usługi Koparko-Ładowarką Musiał Grzegorz 58-508Dziwiszów 16H611-180-93-342303297102031-06-16
10mTOILET Sp. z o.o.Toruńska 3103-226Warszawa536-193-84-863821230922031-04-21

Urząd Gminy Stara Kamienica informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Stara Kamienica, którzy nie dokonali wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków o wypełnienie ANKIETY.

Ankiety można złożyć:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kamienica,
 • za pośrednictwem sołtysa
 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
 • bądź na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-paup: ug_stara_kamienica/skrytka

W przypadku niezłożenia ankiety Urząd będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w zakresie:

 • sposobu prowadzenia gospodarki ściekowej
 • zawartej umowy z firma asenizacyjną
 • dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych

Wypełnione przez Państwa ankiety pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłoczne.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Kamienica są:

Lp. Nazwa firmy adres telefon
1 Gminny System Wodociągów i Kanalizacji “Kamienica” Sp. z o.o. Stara Kamienica ul. Rowerowa 1, 58-512 Stara Kamienica 75 75 14 516
2 Usługi Asenizacyjne Edward Roman Jelenia Góra ul. Moniuszki 3/9, 58-506 Jelenia Góra 602 301 837,
501 660 687
3 ZUOK “IZERY” Sp. z o.o. Lubomierz, ul. Kargula i Pawlaka 16, 59-623 Lubomierz 75 78 33 160
4 Grzegorz Musiał Dziwiszów 16 H, 58-508 Dziwiszów 75 71 37 121
603 892 095
5 Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski Dziwiszów ul. Podgórska 4a, 58-508 Dziwiszów 602 723 862
6 MPGK Sp. z o.o. Jelenia Góra ul. Wolności 161/163, 58-560 Jelenia Góra 75 64 20 100,
75 64 20 103,
75 64 20 106
7 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 804 204 204
8 WC SERWIS Sp. z o.o. spółka komandytowa Zabrze ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 801 133 088
9 mToilet Sp. z o.o. Warszawa ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa 800 000 800

Podatki lokalne

Informacje dla osób fizycznych

Informacje dla osób prawnych

Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Starej Kamienicy. Informacje: it@starakamienica.pl tel. 786 119 153