Geocaching

Gra terenowa w Gminie Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu opracowała projekt pn. “Mali i duzi poszukiwacze skarbów – utworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej w przestrzeni Gminy Stara Kamienica” który dotyczył utworzenia 10 ścieżek na terenie 10 miejscowości Gmina Stara Kamienica. W każdej miejscowości na określonym odcinku pochowane zostały skrzynki geocachingowe ze skarbami. Dotację na ten projekt otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, któremu serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe naszego pomysłu. 

Całkowita wartość projektu: 28 898,40 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 21 373,40 zł.

Ścieżki są widokowo przepiękne i warte odwiedzenia każdej z nich a przy tym można naprawdę mieć sporo radości w poszukiwaniu i odkrywaniu ukrytych skrzynek. W każdej skrzynce umieszczony został Dziennik Zdobywców! Zachęcamy do wpisywania się z imieniem i datą odnalezienia każdorazowo każdej skrzynki i pamiętajcie znajdując skrzynkę, zabieramy jeden skarb a drugi od siebie zostawiamy tak aby każdy kto do niej zajrzy mógł w niej coś znaleźć tak aby zabawa mogła trwać bez końca:)

Poniżej w plikach pdf opisy każdej z 10 tras w 10 miejscowościach naszej Gminy z podanymi koordynatami współrzędnych geograficznych pochowanych skarbów.

ANTONIÓW

KOPANIEC

CHROMIEC

BARCINEK

KROMNÓW

WOJCIESZYCE

RYBNICA

STARA KAMIENICA

MAŁA KAMIENICA

NOWA KAMIENICA