Programy inwestycyjne realizowane w Gminie Stara Kamienica

Dofinansowanie dla Gmin Górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Budowa infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy. Na placu przy ruinach XVIw. zamku-kolebki rodu Schaffgotschów zaplanowano 30 miejsc parkingowych (5 dla osób niepełnosprawnych), plac i stojaki na rowery, w Nowej Kamienicy modernizację drogi łączącej gminę ze Świeradowem Zdrój oraz spinającej ścieżki rowerowe ze Szklarskiej Poręby.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 500.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie: “Budowa budynku remizy strażackiej w Rybnicy – etap II”. Całkowity koszt zadania wynosi 860.208,91 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - II edycja

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała 8.597.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, tj.: 

1. Przebudowa dróg wewnętrznych na obszarze gminy Stara Kamienica – wysokość przyznanych środków – 4.455.000,00 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Barcinek – wysokość przyznanych środków – 4.142.500,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja PGR

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała 2.195.200,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Lipowej, Leszczynowej i Czereśniowej w Wojcieszycach.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała 8.478.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, tj.: 

1. Modernizacja dróg na obszarze gminy Stara Kamienica – wysokość przyznanych środków – 4.237.000,00 zł.

2. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce – wysokość przyznanych środków – 4.241.500,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako regionalna instytucja finansów publicznych, jest od przeszło 20 lat strategicznym partnerem samorządów, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Projekt pn.: „Mali i duzi poszukiwacze skarbów – utworzenie infrastruktury edukacji ekologicznej w przestrzeni Gminy Stara Kamienica”

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 28 898,60 zł,

w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: dotacja w wysokości 21 373,40 zł,

 

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

(link) do strony Funduszu www.wfosigw.gov.pl 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Projekt pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na piec opalany pelletem w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 109 000,00 zł,

w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w wysokości 66 460,00 zł,

dotacja w wysokości 22 150,00 zł

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

(link) do strony Funduszu www.wfosigw.gov.pl 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Projekt pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na piec opalany pelletem w Szkole Podstawowej w Kopańcu”

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 86 800,00 zł,
w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w wysokości 52 920,00 zł, 
dotacja w wysokości 17 640,00 zł

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

(link) do strony Funduszu www.wfosigw.gov.pl