Programy inwestycyjne realizowane w Gminie Stara Kamienica

Wspieramy nie tylko duże inwestycje – strategiczne dla państwa polskiego, ale również te lokalne – strategiczne dla każdego z nas. To przebudowa drogi za rogiem, doposażenie szpitala, budowa żłobka czy remont biblioteki. Lokalne inwestycje są impulsem do rozwoju całego kraju. Skorzystaj z wyszukiwarki i zobacz, jak zmienia się Twoja najbliższa okolica dzięki rządowym dotacjom.

RFIL – co to jest?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rządowe wsparcie – w jakiej wysokości?

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego ponad 13 mld złotych:

  • 6 mld zł – środki, które trafiły latem 2020 roku do wszystkich gmin i powiatów w całej Polsce (wsparcie wyliczone przez algorytm);
  • 4,35 mld zł – środki przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach konkursu w grudniu 2020 roku;
  • 1,65 mld zł – środki przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach drugiego konkursu (nabór wniosków zakończył się 28 grudnia 2020 r.);
  • dodatkowa pula 250 mln zł skierowana dla gmin popegeerowskich (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.);
  • 1 mld zł skierowany do gmin górskich z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz w infrastrukturę komunalną związaną z usługami turystycznymi (nabór wniosków zakończył się 12 lutego 2021 r.).

Dofinansowanie dla Gmin Górskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Budowa infrastruktury niezbędnej do rozwoju atrakcyjnie historycznych i turystycznych miejsc: parkingu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Starej Kamienicy z ciągiem komunikacyjnym i miejscem do wypoczynku w Nowej Kamienicy. Na placu przy ruinach XVIw. zamku-kolebki rodu Schaffgotschów zaplanowano 30 miejsc parkingowych (5 dla osób niepełnosprawnych), plac i stojaki na rowery, w Nowej Kamienicy modernizację drogi łączącej gminę ze Świeradowem Zdrój oraz spinającej ścieżki rowerowe ze Szklarskiej Poręby.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wojcieszyce”. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całkowity koszt zadania wynosi: 688.655,63 zł, w tym dofinansowanie 500.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 500.000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej na zadanie: „Budowa budynku remizy strażackiej w Rybnicy – etap II”. Całkowity koszt zadania wynosi 860.208,91 zł.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Gmina Stara Kamienica otrzymała 8.478.500,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych, tj.: 

1. Modernizacja dróg na obszarze gminy Stara Kamienica – wysokość przyznanych środków – 4.237.000,00 zł.

2. Budowa szkoły podstawowej w miejscowości Wojcieszyce – wysokość przyznanych środków – 4.241.500,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako regionalna instytucja finansów publicznych, jest od przeszło 20 lat strategicznym partnerem samorządów, oraz innych podmiotów realizujących zadania z zakresu ochrony środowiska. Działalność jest ukierunkowana na finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu (art. 400a. ust. 1 pkt. 1-9 i 11-42 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Projekt pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na piec opalany pelletem w Szkole Podstawowej w Barcinku”

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 109 000,00 zł,

w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w wysokości 66 460,00 zł,

dotacja w wysokości 22 150,00 zł

 

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

(link) do strony Funduszu www.wfosigw.gov.pl 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

0
Dofinansowanie Gminy Stara Kamienica

Projekt pn.: „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła na piec opalany pelletem w Szkole Podstawowej w Kopańcu”

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 86 800,00 zł,
w tym ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: pożyczka w wysokości 52 920,00 zł, 
dotacja w wysokości 17 640,00 zł

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

(link) do strony Funduszu www.wfosigw.gov.pl