90% dofinansowania III cz. Programu Czyste Powietrze od 1.1.2022 r.

Większe kwoty i niższe progi w „Czystym Powietrzu”

Finalizowane są obecnie prace nad III częścią programu Czyste Powietrze adresowaną do beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

– Wprowadzenie dodatkowego poziomu wsparcia wynika z konieczności skierowania oferty programowej do osób o najniższych dochodach – powiedział w trakcie obrad Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w resorcie środowiska i klimatu. Jak przyznał, do tej pory osoby te, choć formalnie mogły wnioskować o wsparcie z programu, to w praktyce tego nie czyniły zbyt często, gdyż brakowało im pieniędzy na zapewnienie wkładu własnego lub odpowiedniego wsparcia przy podejmowaniu decyzji, składaniu wniosku, a także przeprowadzeniu i rozliczeniu przedsięwzięcia.

Aby to się zmieniło, resort chce od 1 stycznia 2022 r. obniżyć progi dochodowe uprawniające do uzyskania podwyższonego dofinansowania do 900 oraz 1260 zł miesięcznie dla gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych, zwiększyć poziom dofinansowania do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalną kwotę dotacji dla całego przedsięwzięcia ustanowić na 69 tys. zł.

Ma się też pojawić alternatywne do dochodu kryterium kwalifikowalności prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego i rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Dofinansowanie w takim zakresie ma zostać uruchomione od 1 stycznia 2022 r.

– To istotny krok w stronę wejścia w ten obszar społeczeństwa, który ze względów dochodowych ma wyższy próg wejścia do programu „Czyste Powietrze”, a naszą intencją jest, aby ten program był powszechny i każdy polski obywatel mógł mieć dostęp do tych środków – podkreślał Zyska.

Pieniądze przed inwestycją, rozliczenie po oświadczeniu

Co istotne, osoby zakwalifikowane do III części programu mają mieć możliwość skorzystania z prefinansowania wymiany źródła ciepła i termomodernizacji – do tej pory można było, pomijając ścieżkę bankową, korzystać tylko z refundacji. Innymi słowy, otrzymają pieniądze jeszcze zanim wykonają inwestycję, a potem rzecz jasna będą musieli ją rozliczyć.

Jak podkreślił jednak uczestniczący w obradach komisji Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany mają dotyczyć także procesu rozliczania. Ma być prościej.