W Wigilię Urząd Gminy będzie nieczynny!

U W A G A !!!

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu

24 grudnia 2021r. – Wigilia  (piątek) Urząd Gminy
w Starej Kamienicy będzie nieczynny .

W nagłych przypadkach                

kontakt pod numerami:                                                                                                         

tel. 609 948 411 (sprawy nagłe, zgony)

tel. 697 998 744 (zarządzanie kryzysowe)

                                                                  Wójt Gminy Stara Kamienica

                                                                          (-) Mariusz Marek