Wirtualna strzelnica laserowa w Starej Kamienicy

Szanowni mieszkańcy!

Gmina Stara Kamienica uzyskała dofinansowanie ze środków państwowego funduszu celowego w konkursie Ministerstwa Obrony Narodowej pn. “Strzelnica w powiecie” na realizację zadania pn. “Utworzenie wirtualnej mobilnej strzelnicy w Starej Kamienicy” umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży.

Adaptacja przestrzeni świetlicy w Starej Kamienicy na I piętrze i utworzenie wirtualnej strzelnicy to dodatkowy impuls do rozwoju sportu strzeleckiego na terenie naszej Gminy.

Pierwszeństwo z korzystania z wirtualnej strzelnicy będzie miała młodzież z certyfikowanych klas mundurowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

“Sercem” strzelnicy będą laserowe repliki broni (cztery karabinki i cztery pistolety działające w systemie VR – rzeczywistości wirtualnej, które będą symulować odgłosy strzału i odrzutu.

Uczestnicy zajęć będą mogli brać udział w statystycznych i dynamicznych treningach, w tym strzelaniach na celność i skupienie, ćwiczyć według różnych scenariuszy (ponad 800 wgranych symulacji), z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchowych, także przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności.

Program “Strzelnica w powiecie” to konkurs resortu obrony narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie.

Termin realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2021 r.

Całkowita wartość inwestycji: 160.655,92 zł.

Dofinansowanie: 128.524,74 zł.

Inwestycja dofinansowana ze środków państwowego funduszu celowego Ministerstwa Obrony Narodowej.