Obowiązek dla wszystkich spisania źródła ogrzewania w CEEB!

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy o konieczności podania źródeł ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) przez właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych najpóźniej do dnia 30.06.2022 r.

Dla źródeł ogrzewania uruchomionych po 1 lipca 2021 r. obowiązek złożenia deklaracji wynosi 14 dni w CEEB.

Deklaracje w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Gminy Stara Kamienica, ul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica. Deklarację można złożyć na miejscu.

Jedyne potrzebne informację przy składaniu deklaracji w przypadku posiadania przez Państwa pieców/kotłów na paliwo stałe to podanie jego klasy lub wskazanie odpowiedzi o braku takiej informacji w przypadku kotłów bezklasowych.

Obecnie mamy 5 klas kotłów. Zgodnie z ustawą antysmogową dla Województwa Dolnośląskiego kotły bezklasowe oraz 1 i 2 klasy muszą zostać wymienione najpóźniej do dnia 1 lipca 2024 r. a kotły 3 i 4 klasy do dnia 1 lipca 2028 r.

Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo (ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw) i za jego niewypełnienie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Poniżej krótki poradnik jak złożyć deklarację oraz wzór deklaracji w pdf. dla budynków zamieszkanych – Formularz A, oraz wzór deklaracji dla budynków niezamieszkanych – Formularz B.