Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

„Promujmy bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym”

Gospodarstwo rolne jest dla rolników i członków ich rodzin nie tyle miejscem pracy, ale przede wszystkim domem i miejscem do wypoczynku. Praca każdego rolnika uzależniona jest od warunków atmosferycznych, a jednocześnie wiąże się z zagrożeniami zdrowia i życia. Dlatego warto poświęcić swój czas i siły, aby nasze gospodarstwo było czyste i ładne, a przede wszystkim bezpieczne.

Należy pamiętać iż największą grupę wypadków w rolnictwie stanowią nadal upadki. Najczęstszymi przyczynami, na które trzeba zwrócić uwagę są/jest:

  • nierówne i nieutwardzone nawierzchnie podwórzy i  ich zły stan,
  • nieużywanie odpowiedniego obuwia,
  • za wysokie progi w wejściach i zejściach do pomieszczeń,
  • niewłaściwe drabiny- zły ich stan techniczny
  • brak porządku w obejściu gospodarstwa.

Bezpieczeństwo w bardzo dużej mierze zależy od samego rolnika, od jego stanu świadomości oraz wiedzy dotyczącej zagrożeń jakie mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy, a także od organizacji pracy oraz doświadczenia. Nawet niewielkie zmiany, mają wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy, ich identyfikacja i sukcesywne eliminowanie podnoszą komfort pracy rolnika w gospodarstwie.

Najczęstszymi przyczynami wypadków są poślizgnięcia, potknięcia i upadki, które powodując różnego rodzaju potłuczenia, złamania kończyn, a nawet urazy kręgosłupa. Chroniąc zdrowie swoje i swoich bliskich należy utrzymać porządek w obejściu gospodarstwa. W tym celu należy:

  • na bieżąco naprawiać i sprzątać ciągi komunikacyjne, a w okresie zimowym odśnieżać i posypywać piaskiem lub popiołem,
  • zadbać, aby podwórko miało wyrównaną i utwardzoną nawierzchnię,
  • usunąć wystające przedmioty oraz wszelkie nierówności,
  • wyznaczyć strefę relaksu i wypoczynku .

Na podwórzu nie może panować bałagan. Wszystkie narzędzia, śmieci, pozostałości po pracy powinny być regularnie sprzątane. Dbałość o porządek po wykonanej pracy w pomieszczeniach inwentarskich i gospodarczych powinna być obowiązkiem każdego rolnika. Wszelki sprzęt i narzędzia wykorzystywane w produkcji po wykonaniu każdej pracy powinien być wyczyszczony i odłożony na miejsce jego przechowywania, a sprzęty z niebezpiecznymi, ostrymi częściami i elementami powinny być zabezpieczane osłonami do tego przeznaczonymi lub umieszczone w miejscach niedostępnych dla osób z zewnątrz.

Osoba wykonująca czynności porządkowe powinna korzystać z odzieży ochronnej, rękawic oraz obuwia ochronnego. Odzież ta powinna być trzymana w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uporządkowany.

Chodniki w pomieszczeniach inwentarskich powinny być na bieżąco sprzątane, ponieważ mieszanka słomy i obornika, z woda  lub błotem pośniegowym stwarza duże zagrożenie związane z upadkiem. Ponadto powierzchnia podłogi korytarza paszowego powinna być nienasiąkliwa i ograniczająca poślizgnięcie, natomiast szerokość korytarza powinna umożliwiać stosowanie urządzeń technicznych do dowozu i dozowania pasz, zapewniając łatwy i bezpieczny dostęp do  obsługiwanych zwierząt.

Wszelkie schody prowadzące do budynku mieszkalnego czy pomieszczeń gospodarczych powinny być odpowiedniej wysokości, nie uszkodzone, bez ubytków, dobrze oświetlone, stabilne, ale przede wszystkim niezastawione i niezaśmiecone. Należy pamiętać, że brudne stopnie schodów to ryzyko upadku. Pamiętajmy, że schody powyżej pięciu stopni powinny być wyposażone w poręcze z obu stron.

Utrzymanie porządku w obejściu gospodarstwa, pomieszczeń inwentarskich wymaga od rolnika prawidłowej organizacji pracy, ale często pozbycia się złych nawyków związanych z rutyną. Dbałość o porządek w miejscu pracy ograniczy ryzyko wypadków.

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor PT KRUS

w Jeleniej Górze

Źródło: 

www.krus.gov.pl

www.pip.gov.pl

blog fmcargo, strefaAgro.internet