Skrócenie okresu nauki zdalnej

Rząd zdecydował o powrocie uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do nauki stacjonarnej od 21 lutego, czyli o tydzień wcześniej niż pierwotnie zakładano.

Szef MEiN poinformował o skróceniu okresu nauki zdalnej podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

„Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w klasach V-VIII i szkołach ponadpodstawowych, o tydzień. A zatem nauka zdalna nie będzie trwała do końca lutego, do końca ferii, tylko wszystkie te szkoły, które w drugiej połowie lutego nie będą już na feriach, wrócą do nauki stacjonarnej 21 lutego. Tydzień wcześniej niż zakładaliśmy w pierwotnym rozporządzeniu” – powiedział Czarnek. „Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli normalnie się uczyć” – dodał.

Zgodnie z decyzją rządu, w związku z rozwojem pandemii koronawirusa pod koniec stycznia uczniowie klas V-VIII podstawówek i uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przeszli na naukę zdalną. Pierwotnie decyzja ta miała obowiązywać do końca ferii zimowych, czyli do 27 lutego.