W dniu 2 maja br. Urząd Gminy będzie nieczynny

U W A G A !!!

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje, że w dniu

02 maja 2022r.  (poniedziałek) Urząd Gminy będzie nieczynny.

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz.U.2020.1320) “Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin

W nagłych przypadkach kontakt pod numerami:                                                                                                        

tel. 609 948 411 (sprawy nagłe, zgony)

tel. 697 998 744 (zarządzanie kryzysowe)

                                                                                  Wójt Gminy Stara Kamienica

                                                                                           (-) Mariusz Marek