TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego w Jeleniej Górze, informuje że w okresie wakacji w 2022 r. KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu w  terminie 01-21.08.2022 r.    

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11-31.08.2022 r.    

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci urodzone w latach 2007-2015 roku posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Termin składania wniosków do 10.06.2022 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data złożenia wniosku.

Wzór wniosku, informacji o stanie zdrowia dziecka (zał. nr 2) oraz informacje o rehabilitacji w załączeniu.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 757186113.