Raport z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Stara Kamienica na lata 2022-2030”