Zarządzenie nr 36/2022 w sprawie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopańcu

Zarządzenie nr 36/2022

Wójta Gminy Stara Kamienica

z dnia 19 kwietnia 2022r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 7 kwietnia 2022r., stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu, powierza się Pani Wiolecie Morańskiej.

Stanowiska dyrektora szkoły obejmuje okres kadencji trwającej 5 lat szkolnych, tj. od dnia 01 września 2022r. do dnia 31 sierpnia 2027r.