Lokalna Strategia Rozwoju – LGD Partnerstwo Izerskie

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.

Na stronie internetowej   https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/

znajdziesz informacje o tym, jak można się zaangażować w partnerskie inicjatywy.

Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!