Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029

Dzień dobry,

Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej Urzędu Miasta Jelenia Góra przedstawia do konsultacji społecznych Raport diagnostyczny do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029 (w załączeniu).

Raport będzie podstawą do przygotowania syntezy diagnozy obszaru realizacji ZIT AJ wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, która to  synteza będzie elementem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej na lata 2021-2029. Stąd zależy nam na aktywnym udziale wszystkich interesariuszy z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej – samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych. Wszystkie Państwa uwagi będą dla nas cennym głosem i pozwolą udoskonalić Raport.

Prosimy o sporządzenie uwag i opinii do Raportu  w formie pisemnej i przesłanie ich  w terminie do dnia 12 czerwca 2022 r.:

  • elektronicznie poprzez formularz w wersji word/excel, na adres email: zitaj@jeleniagora.pl (formularze w załączeniu).
  • pisemnie poprzez formularz w wersji word/excel, na adres:

        Urząd Miasta Jelenia Góra
        Wydział Zarządzania Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej
        ul. Okrzei 10, pokój 107
        58-500 Jelenia Góra