DOŁĄCZ DO NAS – DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA

Szanowni Państwo,

Zwiększenie liczebności SZ RP to jeden z głównych priorytetów resortu obrony narodowej. Istotnym krokiem w tym kierunku było wprowadzenie ustawy o Obronie Ojczyzny, która weszła w życie z dniem 23 kwietnia br. Na jej podstawie w miejsce 16 Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, 86 Wojskowych Komend Uzupełnień, Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej uruchomiono Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wraz z 15 ośrodkami zamiejscowymi, bezpośrednio podporządkowane zostały Ministrowi Obrony Narodowej oraz utworzono 86 Wojskowych Centrum Rekrutacji.

Informujemy, że w miejsce dotychczasowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bolesławcu powstało Wojskowe Centrum Rekrutacji w Bolesławcu z dotychczasowa lokalizacją. Na stanowisko Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Bolesławcu został wyznaczony podpułkownik Marek DĄBROWSKI.

Aktualnie budowana jest nowoczesna struktura, która będzie odpowiedzialna za zreformowany system rekrutacji, który dostosowany będzie do obecnie panujących standardów.

W miejsce dotychczasowej służby przygotowawczej powstała dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dla kogo adresowana jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa?  

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa stanowi swego rodzaju wstęp do ubiegania się o powołanie na przykład w szeregi zawodowców. Ma trwać do 12 miesięcy i składać się z dwóch etapów. Pierwszy to 28-dniowe szkolenie podstawowe zakończone przysięgą wojskową. Drugi z etapów to trwające do 11-miesięcy szkolenie specjalistyczne. Żołnierze, którzy zrealizują dwa etapy będą mieli pierwszeństwo w rekrutacji do zawodowej służby wojskowej. 

Do kontaktów roboczych wyznaczona została mjr Agnieszka KOZIK (tel. 506177342) – nieetatowy rzecznik prasowy WCR w Bolesławcu.