UWAGA!!! OSTATNI MIESIĄC NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH CIEPŁA!!!!!

MIESZKAŃCY GMINY STARA KAMIENICA!!!!

Do 30.06.2022 r. wszyscy właściciele/zarządcy mieszkań/domów mają obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklaracja dotyczy źródeł ciepła wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań/domów.

Kara za nie złożenie w terminie deklaracji to 5000 zł!

DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ:

 ALBO

  • OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY STARA KAMIENICA

NIE CZEKAJ DO KOŃCA MIESIĄCA I ZŁÓŻ DEKLARACJĘ JUŻ DZIŚ!!!