Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Szanowni Państwo,

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Stara Kamienica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Dofinansowanie projektu z UE: 125.000,00 zł plus ubezpieczenie 5000 zł

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu,

wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.

Uprzejmie informujemy, że 15 lutego 2022 roku aplikacja Gminy Stara Kamienica o powierzenie grantu w konkursie Granty PPGR została zaakceptowana.

Laptopy o wartości 2500 zł otrzyma pięćdziesięcioro dzieci z naszej gminy.

Przetarg został zamknięty. Czekamy na dostawę laptopów.

Wnioskujących powiadomimy i zaprosimy do odebrania sprzętu i podpisania stosownych dokumentów.