UBEZPIECZENIE POMOCNIKA ROLNIKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY

Placówka Terenowa KRUS w Jeleniej Górze informujemy, że na mocy ustawy o pomocy obywatelom  Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydłużony został maksymalny okres, na który może być zawarta z pomocnikiem rolnika umowa o pomocy przy zbiorach, będąca podstawą do podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy w zakresie ograniczonym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.    

W załączeniu przekazujemy wzór oświadczenia rolnika o przysługującym prawie do wydłużonego okresu świadczenia pomocy przy zbiorach przez pomocników rolnika będących obywatelami Ukrainy.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 75 718 61 27.

Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa  w Jeleniej  Górze

Al.Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, Polska

T: +48 757186131

VoIP: 6120031

E:  jadwiga.jadwinska@krus.gov.pl

www.krus.gov.pl