Konsultacje LGD Partnerstwa Izerskiego

Zapraszamy 29.06.2022r godzina 16.00 w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie.Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Izerskie rozpoczęło pracę nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. W każdej gminie organizujemy spotkania na które zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców.Na stronie internetowej https://lgdpartnerstwoizerskie.pl/lsr-2023-2027/znajdziesz informacje o tym, jak można się zaangażować w partnerskie inicjatywy.Razem decydujmy o przyszłości Partnerstwa Izerskiego!