NIE CZEKAJ ZŁÓŻ NOWĄ DEKLARACJĘ ZA ODPADY JUŻ DZIŚ!

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARA KAMIENICA !!!!

OD 1 LIPCA 2022 ROKU ZMIANIE ULEGA WYSOKOŚĆ STAWKI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WZÓR DEKLARACJI

NIE CZEKAJ ZŁÓŻ DEKLARACJĘ JUŻ DZIŚ !

Właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma wezwanie do złożenia NOWEJ DEKLARACJI  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania, w której dokona wyliczenia opłaty jako iloczynu nowej stawki opłaty i liczby osób zamieszkująca daną nieruchomość.
Osoby korzystające  z ulgi na kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, powinny ponownie wykazać ja w nowo złożonej deklaracji.

Mieszkańcy naszej gminy zobowiązani są  od 1 lipca 2022 r. uiszczać miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi:

– 27 ZŁ OD JEDNEGO MIESZKAŃCA zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

24 ZŁ  OD JEDNEGO MIESZKAŃCA zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny i korzysta
ze zwolnienia z części opłaty za posiadanie kompostownika              

Nowa stawka nie zmienia terminu i sposobu płatności (opłatę uiszcza się bez wezwania, wpłat można dokonać w punkcie płatniczym MONETIA lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego).

  • Uchwała nr XLIII.270.2022 Rady Gminy Stara Kamienica  z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    oraz ustalenia stawki tej opłaty 
  • Uchwała nr XLIII.271.2022 Rady Gminy Stara Kamienica  z dnia 31 maja 2022 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Poniżej dwa formularze Deklaracji:

Załącznik nr 1 – Osoby fizyczne
Załącznik nr 2 – Domki letniskowe