Komunikat w sprawie ASF obszaru objętego ograniczeniami na terenie powiatu karkonoskiego

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy informację od Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru objętego ograniczeniami dotyczącego afrykańskiego pomoru świń (ASF) m.in. Gminy Stara Kamienica na terenie powiatu karkonoskiego, a także Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) ustanawiające szczególne środki zwalczania ASF.