Ogłoszenie o naborze projektu Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A Biuro w Głogowie informuje o:

1. NABORZE WNIOSKÓW do Projektu  pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja”

LINK DO NABORU: https://arleg.eu/ogloszenie-o-naborze-formularzy-zgloszeniowych-projektu-pn-kompetencje-dla-sektorow-gospodarka-wodno-sciekowa-i-rekultywacja-runda-nr-1/

Wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy  mogą skontaktować się ze specjalistami Agencji ARLEG pod numerem 76 862 27 77 wew. 61, 62, lub mailowo: gwsir@arleg.eu.

Z poważaniem,
Katarzyna Jakubas

Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. Biuro w Głogowie

ul. Amii Krajowej 5, 67-200 Głogów
tel. +48 76 835 68 91 wew. 61
https://arleg.eu/projekty/wodkan-i-rekultywacja/

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO “ARLEG” SPÓŁKA AKCYJNA|NIP: 691-020-24-65|REGON: 390029346
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073983 | Kapitał zakładowy: 10.620.100,00 zł| Kapitał wpłacony: 10.620.100,00 zł