Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ulic Lipowa, Leszczynowa i Czereśniowa w Wojcieszycach

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Stara Kamienica otrzymała dofinansowanie w kwocie 2 195 200 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – edycja PGR, na budowę ok.1200 mb sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z hydrantami i wpięciem do istniejącej sieci w miejscowości Wojcieszyce.

Inwestycja wpłynie na poprawę infrastruktury służącej zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców, podniesie standard życia na wsi, poprawi stan środowiska naturalnego i czystości wód powierzchniowych oraz stworzy warunki sprzyjające rozwojowi życia gospodarczego i społecznego w miejscowości Wojcieszyce.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30.06.2024 r.