Deklaracja CEEB – nie złożysz, nie dostaniesz dodatku węglowego 3000 zł!

5 sierpnia 2022 Sejm przyjął projekt ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. To nowy projekt rządu na wsparcie gospodarstw domowych w sezonie grzewczym.  Obecnie ustawa po wprowadzeniu poprawek zgłoszonych przez Senat czeka na podpis Prezydenta, który ma na to 21 dni.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Do kiedy można składać deklaracje CEEB?

Na złożenie deklaracji termin ustawowy minął 30 czerwca 2022. Dotyczy tych źródeł ciepła, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021.

Natomiast przypominamy, że obowiązek złożenia deklaracji CEEB dalej istnieje.

Urząd Gminy Stara Kamienica w dalszym ciągu przyjmuje deklaracje CEEB.

Bez złożenia tej deklaracji nie będzie można otrzymać dopłat do węgla na sezon grzewczy 2022, dlatego warto się pośpieszyć!

WAŻNE!!!

Jeśli w domu po 1 lipca 2021 zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni. Dotyczy to również wymiany starych źródeł ciepła na nowe. Na zgłoszenie nowo uruchomionych źródeł, mimo że była złożona deklaracja na stare źródło ciepła, termin wynosi również 14 dni.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na każdym właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Wszyscy są zobowiązani do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Spis źródeł ciepła dotyczy zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych oraz budynków, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz “B” przeznaczony dla budynków niemieszkalnych. Dla budynków zamieszkałych należy wypełnić formularz “A”.

Deklarację w wersji papierowej można złożyć w Urzędzie Gminy Stara Kamienica – druki do pobrania w pok.12 lub samodzielnie przez profil zaufany na stronie:

https://ceeb.gov.pl/

Jak sprawdzić czy deklaracja CEEB została złożona?

To czy deklaracja CEEB została już złożona można sprawdzić w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na stronie CEEB.gov.pl. Należy wybrać przycisk „Sprawdź swoją deklarację”, wtedy uzyskamy informacje o naszej deklaracji oraz czy i kiedy została ona wprowadzona do bazy CEEB.

CEEB deklaracja – jak i gdzie złożyć?

  1. Drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB na stronie CEEB.gov.pl. Deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. 
  2. Deklarację można złożyć również wysyłając list polecony albo doręczając wypełnioną deklarację osobiście do Urzędu Gminy Stara Kamienica.

W załączeniu dwa wzory deklaracji: A – dla budynków mieszkalnych i B – dla pozostałych.