Program Czyste Powietrze Plus z prefinansowaniem do 50%!

Szanowni Mieszkańcy,

Od 15 lipca 2022 r. istnieje możliwość otrzymania dotacji z prefinansowaniem 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego WYKONAWCY, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu Czyste Powietrze.

Nowe rozwiązanie jest skierowane dla Beneficjentów 2 i 3 części Programu tj. podwyższonego i najwyższego poziomi dofinansowania, które są uzależnione od poziomu dochodu.

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące Programu.