Postępuj mądrze, a wypadku nie spowodujesz!

Postępuj mądrze, a wypadku nie spowodujesz.

Jedną z pięciu kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2022 roku, jest hasło: „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” której celem jest wskazanie rolnikom zagrożeń wypadkowych związanych z użytkowaniem urządzeń i maszyn rolniczych, sposobów ich likwidowania, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków z ich udziałem.

   Wszelkie maszyny czynią pracę człowieka lżejszą i wydajniejszą. Trudno w ogóle dziś sobie wyobrazić gospodarstwo rolne bez żadnych maszyn. Mechanizacja prac niesie jednak ze sobą wiele zagrożenia dla zdrowia i życia rolników – jeżeli maszyny są źle użytkowane, niewłaściwie skonstruowane lub zużyte czy niekompletne, może to prowadzić do wypadków przy pracy.

Z danych KRUS wynika, że rocznie wiele osób doznaje urazu podczas pracy z maszynami i urządzeniami, a kilkanaście nawet traci życie.

Rolnik narażony jest podczas pracy z maszynami na:

– pochwycenie lub skaleczenie przez ruchome części,

– uderzenie przez zerwany element – pas, linę, łańcuch,

– przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę (np. podczas sprzęgania),

– upadek, przejechanie, potrącenie.

Najczęstszymi przyczynami niebezpiecznych zdarzeń są:      

– zły stan techniczny maszyn, szczególnie brak osłon i hamulców; 

– użytkowanie maszyn i urządzeń, aż do całkowitego ich zniszczenia, maszyn własnej produkcji, nierzadko wykonanych z części złomowanych, zużytych, a także remontowanie i naprawianie we własnym zakresie, bez kwalifikacji, zaplecza warsztatowego i odpowiednich narzędzi;

– manipulowanie przy maszynach będących w ruchu;

– popychanie materiałów bezpośrednio rękami;

– zbyt luźny ubiór.

Rolnik narażony jest również na :

– pochwycenie lub skaleczenie przez ruchome części,

– uderzenie przez zerwany element – pas, linę, łańcuch,

– przygniecenie przez przewożony materiał lub maszynę (np. podczas sprzęgania),

– upadek, przejechanie, potrącenie.

Przykładowe  zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym:

 1. Dbałość o dobry stan osłon ruchomych elementów maszyn. 

 2. Na czas transportu elementy tnące osłoń. 

 3. Nie pracuj rozrzutnikiem obornika bez zamontowanej siatki ochronnej. 

 4. Zadbaj o dobry stan i czystość schodków i podestów przy maszynach. 

 5. Dbaj o odpowiedni stan osłon i łańcuszków przy wałach odbioru mocy. 

 6. Agreguj maszyny i przyczepy sam – nie pozwól by między ciągnikiem, a doczepianą maszyna lub przyczepą przebywały inne osoby. 

 7. Używaj maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 8. Maszyny parkuj tak, aby nie przeszkadzały w poruszaniu się po placach i pomieszczeniach a także nie stwarzały zagrożenia dla poruszających się w pobliżu osób. 

 9. Co pewien czas rób przerwy w pracy. Osoba wypoczęta lepiej skupia się na wykonywanym zadaniu, pracuje bardziej efektywnie i bezpiecznie. 

 10. Nie naprawiaj maszyn prowizorycznie. Podczas prac remontowych nie należy się spieszyć, a osoba je wykonująca powinna być wypoczęta. 

Maszyny rolnicze mogą obsługiwać tylko osoby dorosłe, zdrowe, przeszkolone w zakresie obsługi konkretnej maszyny oraz zasad bezpieczeństwa pracy /bhp/, jak również posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Wszelkie informacje o planowanych szkoleniach, pokazach i konkursach, a także o procedurze zgłaszania wypadków, znajdują się na stronie: www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl oraz www.krus.gov.pl (Zadania-prewencja).

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor

PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło: 

blog fmcargo, strefaAgro.internet,www.krus.gov.pl