Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 1 września i potrwa do 23 czerwca.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 przewiduje m.in. dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce: zimową – na Boże Narodzenie – od 23 grudnia do 31 grudnia

oraz wiosenną – na Wielkanoc – od 6 do 11 kwietnia.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach:

 • od 14 do 29 stycznia odpoczywać będą uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego;
 • od 21 stycznia do 5 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
 • od 28 stycznia do 12 lutego odpoczywać będą uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego;
 • od 11 do 26 lutego odpoczywać będą uczniowie w z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 23-25 maja: 23 maja przeprowadzony zostanie egzamin z języka polskiego, 24 maja – z matematyki, 25 maja – z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 12-14 czerwca.

Maturzyści rok szkolny zakończą 28 kwietnia.

Egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-23 maja.

Egzaminy pisemne będę rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00.

 • 4 maja rano będzie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.
 • 5 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy na poziomie podstawowym z języka francuskiego, z języka hiszpańskiego, z języka niemieckiego, z języka rosyjskiego i z języka włoskiego.
 • 8 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, po południu będą egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 9 maja rano będą egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu będzie egzamin z filozofii.
 • 10 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, po południu będą egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 11 maja rano będzie egzamin z biologii, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 12 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 15 maja rano będzie egzamin z chemii, po południu będzie egzamin z historii muzyki.
 • 16 maja rano będzie egzamin z geografii, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, języka litewskiego i języka ukraińskiego) na poziomie podstawowym.
 • 17 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.
 • 18 maja rano będzie egzamin z historii, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.
 • 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, po południu z historii sztuki.
 • 22 maja rano będzie egzamin z informatyki, po południu będą egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.
 • 23 maja przeprowadzone będą egzaminy w językach obcych z matematyki, geografii, chemii, fizyki, biologii i historii zdawane przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych rozpocznie się 10 maja, potrwa do 23 maja.

Egzaminy przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym zaplanowana została od 1 do 19 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-19 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 5-7 czerwca.

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia: 21 sierpnia będą poprawkowe egzaminy ustne, 22 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne.