Spotkanie informacyjne dla rolników grupy LGD Partnerstwo Izerskie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania przygotowuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2021-2027.

Jednym z działań będzie rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych w kierunku:

    gospodarstw agroturystycznych,

    zagród edukacyjnych,

    gospodarstw opiekuńczych.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15.09 2022 o godzinie 12:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 33a.

Ilość miejsc ograniczona, prosimy o zgłoszenia telefoniczne 757813163 lub email: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl

Zapraszamy na spotkanie!

Link do strony:

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.1.: