SPRZĘT W RAMACH GRANTÓW PGR JUŻ TRAFIA DO UCZNIÓW

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dzieci z terenu Gminy Stara Kamienica, których rodzice złożyli w odpowiednim terminie wniosek do programu, niebawem otrzymają sprzęt.

Prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Na podpisywanie umów umawiamy telefonicznie według ustalonej kolejności. Prosimy nie przychodzić bez wyznaczonego terminu.

Zakup sprzętu komputerowego był możliwy dzięki środkom pochodzącym z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.