Dystrybucja tabletek jodku potasu

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Wydanie preparatu w punktach nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Punkty zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności – niezależnie od pory dnia czy nocy.

Do tego momentu punkty wydawania jodku potasu pozostają nieczynne.

Wykaz miejsc dystrybucji preparatu stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Stara Kamienica

Urząd Gminy Stara Kamienicaul. Kamienicka 11, 58-512 Stara Kamienica
Szkoła Podstawowa w Barcinku58-512 Barcinek 10 B
Ochotnicza Straż Pożarna w Kopańcu58-512 Kopaniec 69 A
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wojcieszycachul. Szkolna 2, 58-560 Wojcieszyce
Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie58-512 Kromnów 47 D
Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnicy58-512 Rybnica

Profilaktyka jodowa

Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego. Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek z jodkiem potasu

Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 130 mg jodu)
  • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (65 mg jodu)
  • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (32 mg jodu)
  • noworodki 1/4 tabletki (16 mg jodu)
  • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (130 mg jodu).

Dawkowanie preparatu jest zgodne z Rekomendacją Ministra Zdrowia z dnia 2.03.2022r. w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu.

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem. Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w ulotce zawartej w galerii do tekstu.

Wykaz wszystkich punktów dystrybucji tabletek na terenie Województwa Dolnośląskiego dostępny do pobrania tu: Zestawienie Punktów Dystrybucji Tabletek