Ankieta w sprawie zakupu węgla za pośrednictwem Gminy Stara Kamienica

W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Wójt Gminy Stara Kamienica zwraca się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety w celu dokonania wstępnego ustalenia rodzaju i ilości paliwa stałego, harmonogramu dostaw oraz liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zainteresowanych zakupem paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Ankietę można złożyć osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu I piętro pok. nr. 16 lub wysyłając na adres sekretariat@starakamienica.pl.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.), że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Oznacza to, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.