Realizacja zadania pn.: “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica”