Aktywny Senior/Aktywna Seniorka w Powiecie Karkonoskim

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do uczestnictwa w konkursie „Aktywny Senior/Aktywna Seniorka w Powiecie Karkonoskim” .

Celem konkursu jest wyróżnienie seniora i seniorki podejmujących działania na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej w Powiecie Karkonoskim.

1️.Uczestnikiem konkursu (kandydatem) może być każdy senior powyżej 60 roku życia, mieszkający na terenie powiatu karkonoskiego, który m.in.:

a) aktywnie uczestniczy i angażuje osoby starsze do działań na rzecz społeczności lokalnej;

b) promuje i rozwija wolontariat i grupy samopomocowe wśród osób starszych;

c) prowadzi działania na rzecz wzmocnienia integracji międzypokoleniowej;

d) podejmuje działania mające na celu dostrzeżenie potrzeb i problemów osób starszych;

e) inicjuje i wspiera działania w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i zdrowego stylu życia wśród seniorów.

2️. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu karkonoskiego.

3️. Zgłaszający może przedstawić po jednym kandydacie w dwóch następujących kategoriach:

a) AKTYWNA SENIORKA,

b) AKTYWNY SENIOR.

4️. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

5️. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca I kwartału kolejnego roku kalendarzowego.

Szczegóły  regulaminu znajdują się na stronie: http://www.powiatkarkonoski.eu/1824-konkurs-aktywny….