Informacja o zamiarze likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publicznej

Szanowni mieszkańcy,

Wójt Gminy Stara Kamienica informuje o zamiarze likwidacji z dniem 31 lipca 2023 r. filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy, zlokalizowanej w Kopańcu.

Poniżej zamieszczamy informację o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnieniem.