Bitwa Regionów na Smaki

Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji „Bitwy Regionów”

Smaki regionów, dawne receptury i wyjątkowe potrawy przygotowywane z pasją i sercem. To wszystko podczas Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Wydarzenie cieszy się ogromną popularnością, dlatego od ubiegłego roku jego formuła została poszerzona o eliminacje na poziomie powiatów, aby wszystkie chętne KGW miały okazję zaprezentować swoje umiejętności kulinarne. Celem konkursu „Bitwa Regionów” jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

W tegorocznym regulaminie „Bitwy Regionów” została wprowadzona istotna zmiana. W tym roku po raz pierwszy znalazł się wymóg, aby przy przygotowaniu potrawy konkursowej wykorzystać przynajmniej jeden produkt regionalny, tradycyjny. Wszystko po to, by pokazywać atuty kulinarne regionów. Przewidziano również zwrot środków za zakup produktów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie potrawy konkursowej.  Zgłoszenia KGW są przyjmowane do 31 marca br.

Konkurs będzie przebiegać w trzech etapach:

Etap I (powiatowy) – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w eliminacjach powiatowych podczas pikników z PRODUKTEM POLSKIM. Etapy powiatowe będą się odbywać od maja do lipca,

Etap II (wojewódzki) – KGW, które zajmą 1. miejsce w powiecie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich, które odbędą się w sierpniu i wrześniu,

Etap III (krajowy) – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego. Finał zaplanowany jest w październiku.

Nagrodami w Konkursie będą nagrody pieniężne oraz nagrody dodatkowe przyznawane na każdym etapie Konkursu:

Etap I – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych),

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1500 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych),

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych);

Etap II – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych),

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych),

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych);

Etap III – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,

II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Harmonogram konkursu łącznie ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych etapów zostanie przygotowany i ogłoszony po zamknięciu zapisów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących spraw związanych z konkursem poniżej przekazuje dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za koordynacje działań w tym zakresie:

– Pani Diana Choińska 780 027 221

– Pani Diana Krzymowska 797 604 679

W VII edycji „Bitwy Regionów” padł rekord zgłoszeń – wpłynęło ich aż  3196, a  główną nagrodę zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Zimna Wódka z województwa opolskiego. Daniem finałowym, które zachwyciło jury, były policzki wieprzowe z ciapkapustą. Na II miejscu uplasowało się Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Zalipie z województwa małopolskiego za knedle ze śliwkami. III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie z województwa kujawsko-pomorskiego za szynkę parzoną z kością – wielkanocną.