Festyn – Bezpieczne Wakacje z Siłą Kobiet – 17.06.2023

Drodzy mieszkańcy,

Wójt Gminy Stara Kamienica zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w festynie pn. Bezpieczne wakacje z KGW “Siła Kobiet”, który odbędzie się w sobotę 17.06.2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Barcinku. Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i ma na celu podniesienie świadomości w zakresie zapobiegania przestępczości i podniesienia bezpieczeństwa w tym technik samoobrony.

Pomysłodawczyniami przedsięwzięcia jest Koło Gospodyń Wiejskich Siła Kobiet z Barcinka, które wraz z Gminą Stara Kamienica otrzymały grant na realizację projektu.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano jednodniowy piknik rodzinny (tydzień przed wakacjami) z częścią teoretyczną i pokazami przedstawicieli m.in.:

  • Policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przemocy domowej, samoobrony i cyberbezpieczeństwa,
  • Straży Granicznej – imigranci, porwania i bezpieczeństwo krajowe,
  • Straż pożarna – przepisy pożarowe, pierwsza pomoc i wypadki drogowe,
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – podtopienia, utonięcia i skutki spożywania alkoholu nad wodą.

Specjalnym gościem będzie Pani Agnieszka Filipiak – pedagog, interwent kryzysowy – Kierownik Działu Interwencji Kryzysowej Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom przy Miejskim Ośrodku Pomocy w Jeleniej Górze. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Jeleniej Górze.