Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami – Komunikat KRUS

Niebezpieczne substancje to  m.in. środki ochrony roślin, nawozy i paliwa. Preparaty te zawierają wiele substancji toksycznych. Niewłaściwie użyte, magazynowane czy transportowane mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Inne substancje zagrażające bezpieczeństwu rolnika to:

– tlenek węgla CO (czad) – silnie trujący, bezwonny gaz, praktycznie niewyczuwalny; dostaje się do  organizmu przez układ oddechowy i uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu;

– siarkowodór – gaz powstający podczas gnicia cząstek organicznych np. w szambach; w zależności od stężenia może wywołać utratę przytomności, a nawet śmierć;

– pyły powstające na przykład podczas cięcia drewna, szlifowania, młócenia, przesypywania nawozów.

10 zasad bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji w rolnictwie:

1. Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.

2. Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych na niej zaleceń.

3. Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i  dostawców, w  odpowiednich miejscach i  na  właściwym podłożu, z  dala od  źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.

4. Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.

5. Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.

6. Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.

7. Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.

8. Po  użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniami, zgodnie z instrukcją.

9. Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.

10. Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego kontaktu, spożycia, zatrucia niebezpieczną substancją.

Skutki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy podczas stosowania niebezpiecznych substancji:

  • Ostre zatrucia wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu
  • Przewlekłe zatrucia, powstające na  skutek kumulowania się małych dawek substancji niebezpiecznych w organizmie przez dłuższy czas
  • Problemy zdrowotne – nawet po upływie kilku czy kilkunastu lat – trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości
  • Skażenie środowiska naturalnego i szkodliwy wpływ na pożyteczne organizmy, np. pszczoły miodne

Poniżej kilka wskazówek, jak się zachować, gdy podejrzewamy zatrucie niebezpieczną substancją:

  • wezwij pomoc – zadzwonić pod nr alarmowy 112; w  oczekiwaniu na  pomoc nie należy zostawiać poszkodowanego samego
  • spróbuj zidentyfikować truciznę – jeśli to  możliwe porozmawiaj z poszkodowanym
  • nie wywołuj wymiotów, nie neutralizuj substancji chemicznych w żołądku – decyzja o takim postępowaniu należy do lekarza
  • jeśli poszkodowany jest przytomny, zachęć go do przepłukania jamy ustnej letnią wodą

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Specjalista

PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło:

www.krus.gov.pl