Wyróżnienie – konkurs KRUS – Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 04.07.2023 r. w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jeleniej Górze odbyło się podsumowanie regionalnego etap XX Edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Wyróżnienie w tym konkursie zdobyli Państwo Dobrawa i Paweł Świątek ze Starej Kamienicy.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Konkurs na charakter ogólnopolski i przebiega w trzech etapach regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa brała pod uwagę przede wszystkim:

– organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

– stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

– sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji     

  niebezpiecznych,

– estetykę gospodarstw,

– zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. 

Komisja konkursowa etapu regionalnego zwizytowała zgłoszone gospodarstwa i wyłoniła 3 laureatów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego:

I miejsce zajęli – Państwo Ewa i Roman Podkówka  z miejscowości Sady Dolne z gminy Bolków.

II miejsce zajęli – Pan Marcin Moroz z miejscowości Siekierczyn  z gminy  Siekierczyn.

III miejsce zajęli – Państwo Edyta i Radosław Andruchów z miejscowości Gierałtów z gminy Bolesławiec.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

Państwo Dobrawa i Paweł Świątek z miejscowość Stara Kamienica z gminy Stara Kamienica.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.

Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Placówka Terenowa  w Jeleniej  Górze

Al.Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, Polska