Czyste Powietrze nasza wspólna sprawa – 19.08.2023 r. Spotkajmy się!

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 19.08.2023 r. podczas Pikniku Kasztelańskiego, będzie możliwość uzyskania informacji o Programie Czyste Powietrze w specjalnie przygotowanym na tą okoliczność namiocie, do którego już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych zainteresowanych możliwością otrzymania dotacji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła a także przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji.

Nabór prowadzony jest trybie ciągłym i mieszkańcy gminy Stara Kamienica na chwilę obecną mogą składać wnioski za pośrednictwem Urzędu Gminy w Starej Kamienicy jaki i samodzielnie osobiście w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oddział w Jeleniej Górze przy placu Ratuszowym 31/32.  Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą generatora wniosków (dla posiadaczy profilu zaufanego można podpisać wniosek tylko elektronicznie) jak i w wersji papierowej dla osób nie posiadających zaufanego profilu.  Wnioski dla budynków jednorodzinnych będzie można składać do 30.06.2027 r. 

Od 15 lipca 2022 r. dla podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania istnieje możliwość otrzymania dotacji z prefinansowaniem, do 50% maksymalnej kwoty dotacji przypadającej dla danego WYKONAWCY, które będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć w tym przypadku umowę z Wykonawcą, na podstawie której Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaci wybranemu przez Państwa Wykonawcy połowę przyznanej na dany element dotacji w ciągu 14 dni od przyznania dofinansowania, a pozostałą część wypłaci po złożeniu wniosku o płatność i przedstawieniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia dotacji.
Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Wszystkie dodatkowe informacje oraz poziomy dofinansowanie uzyskanie Państwo na miejscu w dniu 19.08.2023 r. podczas Pikniku Kasztelańskiego na który serdecznie Państwa zapraszamy!