Informacja z realizacji zadania pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Kamienica”