Konsultacje Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku

Dzień dobry,

W dniu 14 września 2023 r. rozpoczęły się konsultacje „Programu współpracy Powiatu Karkonoskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2024 roku”. Konsultacje będą trwały do dnia 28.09.2023 r. Pełna informacja w tej sprawie znajduje się na stronie internetowej Powiatu:

https://powiatkarkonoski.eu/aktualnosci/konsultacje-programu-wspolpracy-powiatu-karkonoskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-w-2024-roku.html

https://powiatkarkonoski.eu/aktualnosci/konsultacje-programu-wspolpracy-powiatu-karkonoskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podmiotami-w-2024-roku.html