Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Starej Kamienicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.93.2023 z dnia 13.11.2023 r. poddaje pod konsultacje społeczne projekt rocznego programu współpracy Gminy Stara Kamienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
Informacje dodatkowe dotyczące konsultacji:

  1. Termin konsultacji: od 13.11.2023 do 29.11.2023 r.
  2. Termin wyrażenia opinii przez podmioty biorące udział w konsultacjach wynosi 7 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji.
  3. Podmioty biorące udział w konsultacjach swoje opinie przesyłają na formularzu konsultacji, zamieszczonym w załączeniu, na adres Urzędu Gminy w Starej Kamienicy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@starakamienica.pl
  4. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Stara Kamienica
  5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Pani Kamila Wajda – inspektor ds. obsługi sekretariatu tel. 75 75 14 337, fax 75 75 14 337.