Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła IV edycję „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę i został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Adresatami konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW.

Termin przesyłania zgłoszeń: od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym regulamin konkursu i wzór karty zgłoszeniowej, są dostępne na stronie:

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/iv-edycja-konkursu-dla-kgw-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/?no_cache=1&cHash=b99fec390b8d9cbfc7afaf8ed9abcbd1